Pondělí - pátek
6:30 - 15:00
[CZ][EN]
STŘECHY - FASÁDY - STAVBY

Dřevostavby

Označením dřevostavba rozumíme domy, jejichž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo. 

Nemusí se tedy jednat hned o stavbu srubového typu. V současnosti se popularita dřevostaveb velice rozšířila, jelikož jsou ekologické, staví se rychle a také cenově velice přijatelně. 

Dřevo jako materiál ve výstavbě obydlí, měst a sídel nás provází v celé jeho historii. Již od nepaměti jsou vnímána pozitiva, která nám dřevo nabízí. Mezi hlavní pozitiva po stránce ekologie patří snížení spotřeby energie na těžbu a zpracování vstupních surovin a materiálů, snížení těžby neobnovitelných surovin, zmenšení poškození krajiny a životního prostředí, omezení automobilové přepravy a s tím spojené následné snížení emisí NOx, SO2 a CO2 a také omezení produkce stavebního odpadu.

Velkou výhodou je možnost předvyrobení celých hotových částí tak, aby odpadla na stavbě pracnost a časová náročnost během montáže. Dřevěnný rodinný dům se běžně realizuje v časovém horizontu tří měsíců, dílensky předpřipravený dům lze postavit dokonce v horizontu jednoho měsíce. Výstavba takovýchto domů je možná celoročně.

Mezi tzv. moderní dřevostavby patří konstrukce sloupkové, skeletové a panelové. Na našem trhu jsou nejvíce rozšířeny panelové konstrukční systémy s opláštěním z dřevotřísek nebo OSB desek. Zateplení bývá nejčastěji z polystyrenu nebo minerálních vláken. Materiálová trvanlivost je uváděna 150 – 200 let. Dále je prokázáno, že lze dosáhnout až 90-timinutové požární odolnosti.

Dřevo disponuje bezkonkurenční funkční univerzalitou (nosné konstrukce, obklady stěn a stropů, podlahy, schodiště, výplně otvorů, vnitřní vybavení atd.), snadnou zpracovatelností a možností uplatnění moderních technologií. Tyto vlastnosti spolu s vývojem nových konstrukčních a funkčních materiálů, teplý, přírodní a přátelský pocit, kterým dřevo oslovuje a fakt, že je to ekologický a obnovitelný materiál, který má minimální energetické nároky a příznivý vliv na životní prostředí, staví dřevo bez nadsázky do pozice materiálu pro 21. století.