Pondělí - pátek
6:30 - 15:00
[CZ][EN]
STŘECHY - FASÁDY - STAVBY

Realizace

Mečova 5, Brno

Tento rozlehlý objekt nacházející se v historickém centru města Brna, kde v roce 2007 a 2008 byla provedena rekonstrukce střechy za použití materiálů zhodných s požadavky PÚmB tzn. Krytina Tondach Bobrovka, klempířské prvky z Cu, doplnění střešních izolací, tesařské práce, a pod. 

Hotel Evropa, Brno

Tento secesní objekt z 19 stol. prošel kompletní rekonstrukcí, kde mnohé fasádní prvky museli být nahrazeny novými odlitky. Štuková fasáda s mnoha štuky a reliéfy a klempířskými prvky z TiZn (Rheinzink).

Kotlářská 20, Brno

Kompletní regenerace bytového domu, včetně zateplení uliční a dvorní fasády polystyren EPS. 

RD Soběšice, ul. Výzkumní

Nová moderní vila, kde byla použita jako střešní krytina kvalitní materiál Tizn (Rheinzink břidlicově šedý). Mnoho detailů tak i samotná plocha krytiny, byla provedena dle technologických předpisů Rheinzink za účastí stálého dozoru firmy.

Obytný areál Hvězda, Praha 6 - Petřiny

Areál Hvězda, je projektovaná významným architektem Ing. Arch. Vlado Miluničem, je to komplex několika podobných budov u kterých dochází k postupné rekonstrukci střešních plášťů. Demontáže eternitových šablon a nahrazení válcovanou krytinou TiZn – Rheinzink. Pro velikost,složitost a náročnost detailů u všech střešních plášťů komplexu, f. Rheinzink dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu prováděných prací. 

Veslařská, Brno

Tento secesní objekt z 19 stol. prošel v roce 2006 rozsáhlou rekonstrukcí kde mnohé fasádní prvky museli být nahrazeny novými sádrovými odlitky. Štuková fasáda s mnoha štuky a reliéfy,nové teraco, jemná ruční práce restaurátorů, klempířské prvky z TiZn (Rheinzink).

Pekařská 3, Brno

Původní střešní plášť byl demontován spolu s bedněním a krovem. Nová krytina byla provedena z měděného plechu na impregnované tesařské konstrukce. Celá nová věž je replikou původní věže. Je zde použito mnoho ozdobných prvků, které bylo nutné vyrobit ručně, zejména vrcholek věže, viz detail 1.

Objekt Vaňkovka, Brno

Při rekonstrukci střechy této původně administrativní budovy, která je památkově chráněná bylo použito předzestárlého materiálu (tón břidlice) TiZn Rheinzink. Za zmínku stojí nenápadné řešení větracího hřebene, který přirozeně navazuje na krytinu.

Během rekonstrukce byla odstraněna původní skladba střešního pláště. Nově byla položena střešní krytina Cembrit – Česká šablona. Klempířské prvky byly nahrazeny novými z měděného plechu, včetně měděných šablon na věži.

Česká pošta – Orlí 30, Brno

Na rekonstrukci střechy byla použita pálená krytina Tondach – Bobrovka, která je vhodná právě pro segmentový tvar střechy. Všechny klempířské prvky a oplechování střešních vikýřů jsou z mědi.

Grandhotel, Benešova 18 - 20, Brno

Při této akci byla kompletně vyměněna pálená střešní taška Tondach – Brněnka a měděné klempířské prvky spolu s elektrickými střešními okny Velux. Dále proběhla celoplošná výměna bednění, latí a částí ohořelého krovu.

Konzulát ruské federace

Použitá technologie má výsadní ráz. Jedná se o kombinaci mědi a bitumenového šindele.

Tábor 43 - 49, Brno

Regenerace těchto panelových domů dosáhla nejvyššího stupně modernizace. Byla provedena výměna bytových jader, kompletní ZTI včetně nových moderních zařizovacích předmětů a elektrorozvodů. Dále bylo zhotoveno zateplení fasády, výměna ocelových prvků a zateplení střešního pláště. Nové hodnoty energetické úspory dosažené po rekonstrukci jsou ve skupině B.

Kosmova 1, Brno

Jedná se o dominantní bytový dům, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo zde zhotoveno zateplení fasády včetně výměny oken a zateplení střešního pláště. Na základě použitých nejnovějších technologií bylo dosaženo energetické úspory skupiny B.

Palackého 130 - 134, Brno

U tohoto bytového domu bylo provedeno zateplení fasády, výměna oken, repase balkónových těles a zhotovení svislé izolace základů. Zateplení půdního prostoru je včetně pochůzné plochy, repase a doplnění krovů včetně položení nové krytiny. Součástí rekonstrukce byla i vnitřní ležatá kanalizace a venkovní terénní úpravy.

Kotlářská 7, Brno

Tato budova byla uvedena do původního stavu, tzn. rekonstrukce střechy a fasády. Výraznou dominantou fasády této budovy je vystupující teraco, které také prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Klempířské prvky z materiálu Rheinzink.

Starobrněnská 7, Brno

Jedná se o secesní dům z 18. století, který se nachází v centru města. Na mnohé prvky plastické výzdoby byly použity kvalitní materiály, jak nátěrových hmot tak i měděných klempířských prvků.

Hlinky 46 - 46a, Brno

V roce 2004 proběhla rekonstrukce souboru secesních bytových domů za stálého dohledu PÚ Brno. Byla provedena uliční i dvorní fasáda a kompletní střecha. Součástí opravy fasády byla repase dřevěných oken a doplnění chybějící nebo poškozené plastické výzdoby. Střešní plášť byl po rekonstrukci krovů pokryt pálenou taškou. Klempířské prvky jsou z mědi.

Dům Tivoli, Brno

Tato ojedinělá secesní budova byla celkově zrekonstruovaná. Jedná se o nejrozsáhlejší provedení oprav restaurátorských, štukatérských a ostatních řemesel uměleckých směrů. 60 % plastické výzdoby bylo nutno doplnit, včetně dominantních sousoší a ozdobných prvků věží.


Tyto vybrané referenční akce (viz výše) jsou jen zlomkem realizovaných zakázek naší společností v dosavadní působnosti na trhu.

Vzhledem k tomu, že disponujeme svými kvalitními pracovníky všech profesí, z nichž každý pracovník má svou specializaci, jako jsou tesaři, klempíři, pokrývači, sádrokartonáři, zedníci, zateplovači, štukatéři, apod., proto můžeme zákazníkovi nabídnout kvalitní služby v celém rozsahu požadovaných stavebních prací.

Za úspěch a spokojenost našich zákazníků vděčíme vlastní profesionalitě, s níž od začátku přistupujeme ke každé zakázce. Naše společnost se snaží držet vysoký standard kvality a právě kvalita a profesionalita, pro nás znamená především odbornost, spolehlivost, kvalitu a vstřícnost, která často rozhoduje při prosazování firmy na trhu.